Love Oversized Denim Tote Bag - Hipchik

Love Oversized Denim Tote Bag - Hipchik

Regular price $125.00 Sale

Oversized denim tote with LOVE in studs

Great for travel, beach or pool

Hipchik